„Хоумнест“ е иновативно архитектурно студио, което работи в областта на устойчивото
строителство и здравословната среда. Фокусираме се в проектирането на сгради, изпълнени с естествени материали (слама,
глина, дърво), с висока енергийна ефективност и нисък въглероден отпечатък.
Следваме концепцията за здравословни и "дишащи" сгради, като прилагаме принципите на Building Biology.