Защо да използваме естествени строителни материали?

Защо да използваме естествени строителни материали?