Топлоизолационни тръстикови панели

20,00 лв.

лв./кв.м
Любими
Любими

Внимание: Този продукт се продава на квадратен метър. Цените са без ДДС с вкл.транспорт до склад/обект в София.

Основна информация

Топлоизолационни панели от тръстика са подходящи както за вътрешна, така и за външна изолация на помещения, също за изолация на покрив. Могат да служат и за изграждане на вътрешни преградни стени.

* Кухите пространства във всяко едно стебло на тръстиката осигуряват добрите топлоизолационни качества на панела.

* Панелът е екологичен материал, изграден от възобновяем ресурс - тръстика, без химически свързващо вещество.

* Отлично може да се комбинира с глинени и варови мазилки, както и със стенни отоплителни системи.

Техническа инфрмация

Технически характеристики:

Коефициент на топлопроводност λ = 0.043 до 0.049 W / мК;

Панели :

  • Дебелина 5см
  • Ширина на панела : 80см.
  • Дължина на панела : 200см.

Цена: Дебелина 5см   20лв/кв.м.