Топлоизолация с тръстикови панели на тухлена къща, с.Негушево 

Топлоизолация с тръстикови панели на тухлена къща