Изолацията LanaTerm е много добър съвременен топлоизолационен, шумопоглъщащ, огнеупорен материал, с отлични акустични свойства и гарантиращ здравословна среда в помещенията.


Овчата вълна расте непрекъснато, затова е по-разумно да използваме този естествен, високо възобновяем материал.

Естествените възобновяеми материали допринасят значително за опазването на климата и намаляването на CO2, поради изключително ниското потребление на първична енергия при производството на тези материали.

За изолацията са използвани и обработвани висококачествени вълнени влакна чрез собствен производствен процес, в резултат на което се получава дълготраен, еднороден и високоефективен продукт.

Топлоизолация

Овчата вълна е изобретение на природата със свойства, които нито едно синтетично влакно не може да наподоби. Използването на LanaTerm значително намалява топлинните загуби и енергийните разходи и увеличава комфорта.

Топлопроводимостта съгласно EN 12 667 варира при различните продукти от λ = 0,03 Вт/мK  до λ = 0,038 Вт/мK.

Огнеустойчивост и защита срещу пожар

Овчата вълна е най-слабо запалима сред всички естествени влакна поради високото си съдържание на азот. Температурата на запалване е 560°C - над два пъти повече от тази на дървото (270°C). За горенето е необходимо съдържание на кислород от минимум 25%, но тъй като в околния въздух съдържанието на кислород е само 21%, пламъците не се разрастват.
Изолацията LanaTerm не се нуждае от огнезащитно покритие и затова при пожар не генерира токсични газове, и практически действа като противопожарна бариера.

Влага

LanaTerm може да поглъща една трета от собственото си тегло при влага, без да губи изолационните си свойства. Има хигроскопичен ефект и така управлява влагата - адаптира се много бързо към влагата на околния въздух и я поглъща когато е по-висока от специфичната влага на вълната, а когато въздухът в стаята стане твърде сух - я отделя обратно в атмосферата на помещението.

Шум

Вълнените влакна са уникални по своята способност да намалят едновременно шума в околната среда, контактния шум и предаването на звука.

Коефициентът на намаляване на шума е средната стойност на коефициентите на поглъщане на шума, като варира между 0,85-0,95. Коефициентът на намаляване на шума = 0 показва перфектно отражение и коефициент на поглъщане на шума = 1. 

Лесна за монтаж

Едно от основните предимств е, че с овчата вълна се работи много лесно.

Филтрация на въздуха

Вълната подобрява качеството на въздуха в помещенията, където се инсталира. Сградите често съдържат замърсители (ЛОС), които се отделят от новоинсталираните материали или мебели. Специалният ефект на овчите вълнени влакна свързва трайно химикали като формалдехид, серен диоксид, азотни оксиди и ги отстранява от въздуха.

Устойчив материал

Овчата вълна е устойчива. LanaTerm е 100% натурален продукт, произвеждан от овцете по естествен начин, потреблението на енергия е по-ниско от това при производството на други еквивалентни видове изкуствена изолация. Вълнените влакна са само механично свързани, без добавяне на синтетични влакна или химически агенти, които могат да влошават 100%-та екологична цялост на продукта.

Визията на компанията LanaTerm e да поддържаме света в естественото му състояние, без да го променяме.
LanaTerm се превръща в най-добрата алтернатива на "класическа", не химическа и не токсична топлоизолация.

За повече техническа информация, видове изолация и цени, изтеглете приложения файл.


Цена : по запитване и зададено количество