Топлоизолационни тръстикова панели
Топлоизолационни тръстикова панели
  • Топлоизолационни тръстикова панели
  • Топлоизолационни тръстикова панели
Цена: 
16 лв/кв.м.

Tръстикови панели

*   Топлоизолационни панели от тръстика са подходящи както за вътрешна, така и за външна изолация на помещения, също за изолация на покрив. Могат да служат и за изграждане на вътрешни преградни стени.

* Кухите пространства във всяко едно стебло на тръстиката осигуряват добрите топлоизолационни качества на панела.

* Панелът е екологичен материал, изграден от възобновяем ресурс - тръстика, без химически свързващо вещество.

* Отлично може да се комбинира с глинени и варови мазилки, както и със стенни отоплителни системи.                                                                                                             

 

* Технически характеристики: коефициент на топлопроводност λ = 0.043 до 0.049 W / мК;

 

Цена:
Панели с дебелина 2см - цена 16 лв./кв.м.  

Панели с дебелина 5см - цена 18 лв./кв.м.

С включен транспорт до клиента, без ДДС

 

 

 

в наличност: 
да