Тревна изолация Gramitherm®

24,00 лв.

лв./кв.м
Любими
Любими

Внимание: Този продукт се продава на кв.м., цената е за дебелина 4,5см (за 6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24 см - по запитване). Цените са без ДДС с вкл.транспорт до склад/обект в София.

Основна информация

Трева:
Тревата отдавна се използва заради изолационните си качества, расте почти навсякъде, не е необходимо да се обработва и се обновява много бързо.
Тревата абсорбира голямо количество CO2 и по този начин допринася за положителното въздействие върху планетата.
Gramitherm използва окосената трева от поддръжката, която се оползотворява в изолационни панели: това е пример за кръгова икономика.

Процесът Gramitherm® позволява пълноценно използване на тревата като суровина, без да се създават отпадъци: едно доброкачествено производство.
Процесът е уникален и позволява да се отделят от суровината (окосената трева): от една страна, целулозните влакна, използвани за производството на Gramitherm®, и от друга страна, смилаемите съединения, използвани за производството на биогаз за изсушаване и преработка на влакната.
Иновативният характер се крие в процеса, разработен и патентован от Gramitherm® , който се състои от триетапен производствен цикъл:
Косене и събиране на тревата, извличане на целулозни влакна от тревата,
производство на гъвкави изолационни панели (технология AIR-LAY и термоформоване)

Gramitherm® е гъвкав и компресируем, така че поставянето на панелите между гредите е много лесно. Лесно се реже на място и е приятен за работа (без сърбежи и раздразнение на кожата!). Gramitherm® е продукт на биологична основа, произведен от рециклирани тревни и ютени влакна. Мястото за производството му е част от екосистема, която благоприятства близостта със суровината и участниците в строителната индустрия, използваща биопродукти.

За повече информация, можете да проследите канала в YOUTUBE:

(15) Gramitherm - YouTube

Видове приложения:
Монтажът на Gramitherm® е лесен, икономичен и е тестван в различни приложения. За ефективен монтаж препоръчваме внимателно да се спазват нашите указания. Нашият референтен списък показва, че всички приложения, посочени по-долу, са били успешно тествани. Други приложения са в процес на разработване и списъкът ще бъде актуализиран скоро.

Нашите продукти с плътност 40 kg/m3 позволяват следните
приложения:

  • Изолация на външни и на преградни стени
  • Изолация между/върху и под гредите
  • Вентилирани фасади

Gramitherm® не съдържа тревен прашец, тъй като използваната суровина е отрязана преди цъфтежа.
Освен това Gramitherm® не съдържа спори на гъбички. Поради това Gramitherm® може да се използва безопасно дори от хора с алергии.

В случай на повреда от течаща вода, Gramitherm® ще бъде напоен. При достатъчно проветряване на материала, той постепенно ще изсъхне с умерена промяна на размерите му и без промяна на изолационните свойства.
Независимо от вида на изолационния материал, проникването на мишки и други гризачи в този материал може да се предотврати само чрез строителни средства. Националните строителни стандарти включват такива средства. Ако въпреки предпазните мерки мишките проникнат в плоча Gramitherm® , те могат да свият гнездо в нея (както във всеки изолационен материал), но няма да могат да се хранят и развиват в нея. Усвоимите части на суровината са отделени от влакната и гризачите не могат да усвоят целулозата.
Работа с продукта
Gramitherm® може да се прилага удобно и бързо. Рязането на панелите може да се извърши на строителната площадка с помощта на плосък трион за изолация (вижте нашите таблици за рязане, достъпни на нашия уебсайт www.gramitherm.eu).
Продуктът не предизвиква сърбеж и не предизвиква дразнене на кожата. Излагането на прах по време на прилагането на продукта е ограничено.
Моля, спазвайте инструкциите за работа, посочени в  информационния лист за безопасност на материала (MSDS - наличен на www.gramitherm.eu).

Техническа информация

Коефициент на топлопроводност : λ D=0,041 W/(m.K)

Топлозащитните свойства на изолационните материали стават все по-важни в условията на постоянно нарастващото потребление на енергия от климатизацията, която изисква скъпа електроенергия.Тези свойства се изразяват чрез специфичния топлинен капацитет "С" на материала. Стойността "С" е количеството топлина, необходимо за повишаване на температурата на един килограм от материала с 1°К.
Стойност на Gramitherm® = 1500 J/kg.K.
Изолационните свойства на даден материал са резултат от много бавното предаване на топлина през материала. Комбинацията от топлопроводимост и специфичен топлинен капацитет намалява температурната разлика между деня и нощта под покрива и разсейва топлината през нощта (фазово изместване).
Gramitherm® предлага фазово изместване на топлоразпределението от приблизително
9 часа след поглъщането на топлината, за дебелина 240 mm.

Коефициентът на дифузия на парите μ изразява съпротивлението на даден материал при дифузия на парите. μ е сравнителна стойност, тя изразява колко по-силно е съпротивлението на материала в сравнение със съпротивлението на въздушен слой със същата дебелина. Коефициентът на дифузия на парите на въздуха е 1.
Gramitherm® е отворен за дифузия на пари (μ=1). Това е предимство, тъй като предотвратява кондензацията от по-топлата страна на панела.

Целулозата има способността да абсорбира влагата от околния въздух и да я отделя, когато въздухът стане по-сух. Тази характеристика има регулиращ ефект върху климата в помещението, което обикновено се счита за едно от предимствата на възобновяемите изолационни материали, като Gramitherm®.
Те имат променливо съдържание на влага между 5-11% от теглото им. Това не се отразява на стабилността на плочите или на техния живот.
Абсорбция на Gramitherm®: 4,6 kg вода/m2 за плоча с дебелина 100 mm.

Gramitherm® има лека миризма на сено. След нанасяне на продукта в сградата тази миризма избледнява и изчезва.

Устойчивостта на Gramitherm® на гъбични атаки е оценена по съответния стандарт EN ISO 846:1997.
При този тест материалът се излага на въздействието на гъбични спори в продължение на 4 седмици при 23°C в условия на наситена с влага въздушна среда. След това материалът се изследва под микроскоп за наличие на мицели. Резултатите са отрицателни за Gramitherm®, няма гъбична атака.

Съгласно EN ISO 13501-1:2018 Gramitherm® отговаря на критериите за пожароустойчивост Euroclass E.
Това означава, че в случай на пожар огънят няма да се разпространи в други части на сградата чрез изолацията.
Отделяните изпарения са нетоксични, което позволява на пожарната да се намеси ефективно в случай на пожар.
Видео за пожароустойчивостта на продуктите Gramitherm®

 

Специфичен топлинен капацитет C 1500 J/kg.K
Дифузионно съпротивление на парите μ 1
Поведение при влага Абсорбира и регулира влажността
(регулиращ ефект върху вътрешната среда)
4,6 kg/m2 за панел с дебелина 100 mm
Якост на опън успоредно на повърхностите >20kPa
Устойчивост на плесени и мухъл Niveau 1
(ECOLABOR, EAD Annexe B / EN ISO 846 :1997)
Поведение при пожар EuroClasse E
(CSTB, NF EN ISO 11925-2 : 2013)