Биологичен аспект: Защо да строим и обзавеждаме домовете си с естествени материали и как те спомагат за създаване на оптимална здравословна среда и микроклимат за хората?

Прекарваме 90% от времето си на закрито. А вредните влияния на средата – в дома, офиса, училището – са също толкова важни за здравето ни, колкото и токсичните съставки в козметиката, храната която ядем, дрехите, които обличаме. Собствените ни домове таят заплахата на увеличаващите се болести на новото хилядолетие – астма, алергии, мигрена, рак, стерилитет, хиперактивност при децата и много други.
Това не бива да е повод и още една причина за стрес – страх от дома ни, а отговорност да бъдем информирани и да търсим и постигаме реални алтернативи за по-добро качество на живот. Все още много хора се отнасят пренебрежително и с недоверие към изследванията и предупрежденията за вредните влияния на модерната градска среда и твърдят, че едва ли някой би допуснал да се продават опасни неща по магазините. Нека си дадем сметка, че по света има много забранени за производство, употреба и продажба вещества и материали, които по-рано дълги години са били в обръщение. При алармиращите данни за бум на 'модерните' болести (особено сред децата): алергии, дерматити, астма, аутизъм, рак, се налага да започнем отнякъде намаляването на натрупващите се отвсякъде неестествени за човека неща – храни с консерванти и оцветители, синтетични дрехи, PVC мебели, опаковки, играчки, замърсен от автомобили и заводи въздух, електромагнитен шум. В комбинацията си тези влияния са пагубни за здравето ни и за здравето на нашите деца – бъдещите хора на нашата планета. ‘Здравето не е всичко, но, ако нямаме здраве, всичко е нищо.’ (Шопенхауер).


Дишащите стени са важен елемент в здравословния дом. Те са нашата ‘трета кожа’ в терминологията на Bau-Biologie. Втората ни кожа са дрехите, които носим. Представете си да запечатаме кожата си със синтетична непропусклива боя. Смъртоносно, нали? Защо правим това в домовете си? Задушената стена не може да филтрира и почиства въздуха, благоприятства конденза и плесените. Стена, изградена от естествени материали спомага за създаването на оптимален микроклимат в помещенията и поддържането на постоянна влажност, което е много важно за нас като биологични индивиди.

 

Екологичен аспект : Защо да строим и обзавеждаме домовете си с естествени материали и как това спомага за опазването на нашия общ дом - природата?

Строителството консумира 40% от световната енергия и 40% от суровите материали /US Department of Energy/. Почти 80 % от строителните материали на една сграда просто се захвърлят след края на живота им, поради невъзможност за рециклиране. Ако разгледаме:

- прогнозното потребление на материали (енергия, вода и т.н.);
- очаквани емисии във въздух, вода, почва;
- очаквано замърсяване, чрез физически ефекти като шум, вибрации, излъчване, електромагнитни полета;
- очаквано създаване на отпадъчни материали;
- възможност за повторна употреба,

то виждаме важното място на естествените строителни материали в бъдещото развитие на строителството и архитектурата. Като добавим потенциала им в актуалната тема за повишаване на енергоефективността на сградния фонд и употребата им като топлоизолационен продукт, комбинирана с възможността за използване на локални ресурси и технологии за производство с нисък въглероден отпечатък, то естествените строителни материали се оказват наистина много важна част от веригата по пътя към устойчивото развитие.

Строителството със сламени бали например пести енергия и намалява въглеродните емисии по няколко причини:

- нисковъглеродни технологии на производство и приложение
- спестявания на енергия от отопление(до 75%) през жизнения цикъл на сградата заради добрите изолационни качества на сламата
- има отрицателен въглероден отпечатък поради поглъщането на CO2, чрез фотосинтезата при растежа на растенията и житните култури и складирането му в самия материал (за растежа на едно дърво са нужни 50г, а отглеждането на жито, коноп, тръстика става ежегодно)

За вложеното количество енергия средно в една конвенционална сграда се посочва 100 000 KWh. Дом, построен предимно с естествени (необработени материали) може лесно да бъде постигнато с 10 000 KWh. Това е 1/10 от енергията, която обикновено се влага в конвенционалната сграда.
Средна енергоемкост при стени от сламени бали за куб.м. излиза около 73 KWh/m3; за сравнение за построяването на една сграда със същите размери, изградена от тухли и с изолация от минерална или стъклена вата отива към 5 до 11 пъти повече вложена енергия.