Радикално подобряване на начина на проектиране на “зелени“ сгради с Концепцията Сефайра и биоклиматичния анализ на сгради в ранна идейна фаза: интуитивен и бърз метод, базиран на анализ на физическите и климатични характеристики, платформа за устойчив дизайн, създадена специално за идейна фаза на проектиране.