Строително звено, фокусирано в създаването на разнообразни нискоенергийни къщи, съчетаващи различни техники на строителство с естествени материали: къщи със сламени бали, плетарки, коб, кирпичени къщи и др. смесени техники.  Консултантска дейност и мениджмънт на проекти.