Растителните масла  (снимка)
Растителните масла осигуряват възможност на дървените повърхности да дишат и да запазят топлия си, естествен характер